Drcené kamenivo

Různé frakce

Drcením větších kusů horniny vzniká kamenivo, které je charakteristické nepravidelným, ostrohranným tvarem zrn a drsným povrchem. To je následně tříděno na různé frakce a využívá se jako přísada do betonových směsí, do podkladních a drenážních vrstev, pro zásypy a také při výstavbě gabionů.

Technická specifikace:

Výrobní rozměr: nespecifikováno
Měrná jednotka: 1 tuna

Základní informace

RESTA DAKON s.r.o.
Mírová 271/55
Přerov III - Lověšice

Komerční banka
123-1497290297/0100 (Kč)
123-1499070247/0100 (EUR)

IČO 25384201

zapsána u krajského soudu v Ostravě, Oddíl C vložka 16682

Mohlo by Vás zajímatPřipravujeme

Připravujeme pro Vás nový Showroom žulových výrobků. Již brzy uvidíte co vše se dá z žuly vyrobit. Zjistíte také, že žula není jen obyčejný stavební materiál, ale také výborný dekorativní prvek.

Design a kód © 2018 wedipa.com, všechna práva vyhrazena lomzulova.cz Opravy podlah